• Điện thoại: 0277.3891190
  • Fax: 0277.3891189
  • Hotline: 0944993799

Ngày 01/07/2024, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 811/QĐ-BGTVT ban hành khung giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam.

Thứ Ba, 02/07/2024, 15:37 GMT+7
Các bài đã đăng