• Điện thoại: 0277.3891190
  • Fax: 0277.3891189
  • Hotline: 0944993799

Quyết định số: 359/QĐ-BGTVT, ngày 22/03/2022 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 3 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19

Thứ Ba, 29/03/2022, 09:56 GMT+7
Các bài đã đăng