• Điện thoại: 0277.3891190
  • Fax: 0277.3891189
  • Hotline: 0944993799

Công văn số 68/UBND-ĐT ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc đảm bảo vận tải hàng hóa qua biên giới Việt Nam- Campuchia trong thời gian có dịch Covid-19

Thứ Ba, 11/05/2021, 14:10 GMT+7