• Điện thoại: 0277.3891190
  • Fax: 0277.3891189
  • Hotline: 0944993799

Hội nghị công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông hàng hải khu vực Tây Nam bộ

Thứ Hai, 19/06/2023, 10:17 GMT+7

         Ngày 14/6/2023, tại Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp, Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông hàng hải khu vực Tây Nam bộ dưới sự chủ trì của Phó Cục trưởng Nguyễn Hoàng. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo và chuyên viên phòng An toàn - An ninh hàng hải, phòng Pháp chế Cục Hàng hải Việt Nam, các Cảng vụ Hàng hải khu vực Tây Nam bộ, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam, Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu khu vực I, Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu khu vực V, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam bộ, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam bộ, Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam và các doanh nghiệp khai thác cảng biển, vận tải thủy, điện gió khu vực tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre

                      

 

                        

     Tại Hội nghị, theo chức năng, nhiệm vụ của mình các Cảng vụ Hàng hải, các doanh nghiệp liên quan đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông hàng hải 6 tháng đầu năm 2023, kế hoạch trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

                           

                          

 

          Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận của các đơn vị liên quan, ý kiến phát biểu của lãnh đạo các phòng tham mưu của Cục, Phó Cục trưởng Nguyễn Hoàng ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được của các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo đảm an toàn giao thông hàng hải 6 tháng đầu năm 2023; đồng thời, chỉ đạo các phòng tham mưu của Cục tổng hợp các kiến nghị, đề xuất để tham mưu xử lý nhằm giúp các cơ quan, đơn vị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông hàng hải 6 tháng cuối năm 2023./.