• Điện thoại: 0277.3891190
  • Fax: 0277.3891189
  • Hotline: 0944993799

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn hàng hải và giao thông đường thủy nội địa.

Thứ Tư, 30/10/2019, 08:38 GMT+7

          Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch Năm An toàn giao thông năm 2019 và các văn bản chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam, từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019, Đại diện Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp đã tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về hàng hải và giao thông đường thủy nội địa đến các phương tiện thủy nội địa đến, rời và hoạt động tại khu vực bến cảng Sa Đéc. Song song đó, Đại diện Cảng vụ đã tổ chức kiểm tra 100% phương tiện hoạt động tại cảng trong việc bố trí thuyền viên và bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên làm việc trên phương tiện. Từ các hoạt động trên, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn hàng hải và giao thông đường thủy nội địa đã được nâng cao; các khiếm khuyết được phát hiện qua công tác kiểm tra đều được khắc phục trước khi phương tiện rời cảng, góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an toàn hàng hải và giao thông đường thủy nội địa tại vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp.                                                         Hoạt động tuyên truyền, kiểm tra các phương tiện thủy nội địa