• Điện thoại: 0277.3891190
  • Fax: 0277.3891189
  • Hotline: 0944993799

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG PHƯƠNG TIỆN ĐƯỜNG BỘ TẠI CẢNG BIỂN ĐỒNG THÁP

Thứ Sáu, 12/07/2019, 08:51 GMT+7

           Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiẻm soát tải trọng phương tiện giao thông và các văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT, ngay từ đầu năm 2019, Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp cảng, người vận tải, lái xe, người thuê vận tải và các tổ chức, cá nhân có luên quan các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ như: Thông tư số 35/2013/TT-BGTVT ngày 21/10/2013 quy định về chất xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ, Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/205 quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ, v.v...

            Song song đó, đơn vị phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn thành lập Đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật về xếp hàng hóa trên xe ô tô; việc thực hiện các nội dung cam kết tại các bến cảng thuộc thẩm quyền quản lý.

          Thực hiện Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2019 đã được Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã tiến hành 33 cuộc kiểm tra tại bến cảng Tân cảng Cao Lãnh và Tân cảng Sa Đéc. Kết quả kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp cảng đã chấp hành nghiêm chỉnh bản cam kết không xếp hàng lên xe ô tô vượt quá tải trọng cho phép tham gia giao thông đường bộ; doanh nghiệp cảng, người vận tải, lái xe, người thuê vận tải thực hiện tốt quy định về chất xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ theo Thông tư số 35/2013/TT-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT./.