• Điện thoại: 0277.3891190
  • Fax: 0277.3891189
  • Hotline: 0944993799

Hội thảo giới thiệu hệ thồng quản lý ISO 9001:2008 và việc áp dụng CNTT của Cục HHVN

Thứ Sáu, 07/01/2011, 00:00 GMT+7
Ngày 27/12 dưới sự chủ trì của Cục trưởng Cục HHVN Nguyễn Ngọc Huệ. Cục HHVN đã tổ chức hội thảo giới thiệu hệ thống quản lý ISO 9001:2008 và việc áp dụng CNTT của Cục HHVN. Tại buổi hội nghị các đại biểu là đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục HHVN đã được chuyên gia quản lý cao cấp giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 9001:2008 công cụ điều hành quản lý nhà nước.
Các bài đã đăng