In trang này

Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp trực thuộc Cục Hàng hải, là cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng hải tại các cảng biển và vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp.

  • Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp - Địa chỉ: 1549 Quốc lộ 30, Phường 11, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp