• Điện thoại: 0277.3891190
  • Fax: 0277.3891189
  • Hotline: 0944993799

Thông tư số 74/2021/TT-BTC ngày 27/8/2021 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

Thứ Hai, 06/09/2021, 09:29 GMT+7
Các bài đã đăng