• Điện thoại: 0277.3891190
  • Fax: 0277.3891189
  • Hotline: 0913879145 - 0277.6561378

Công văn số 177/UBND-THVX ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thứ Tư, 12/05/2021, 08:15 GMT+7