Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp

Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp

Tuần lễ hưởng ứng Hành hải thế giới

Tuần lễ hưởng ứng Hành hải thế giới

  • Điện thoại: 0277.6279789
  • Fax: 0277.6561379
  • Hotline: 0913879145 - 0277.6561378
  Đường dây nóng
  Cục Hàng hải Việt Nam
 0912439787
 024.37683191
  Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp
 Phòng TCHC: 0277.6279789
 Phòng TV: 0277.6561378
 Fax: 0277.6561379