• Điện thoại: 0277.6279789
  • Fax: 0277.6561379
  • Hotline: 0913879145 - 0277.6561378

Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ Năm, 21/05/2020, 14:21 GMT+7

Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 15/11/2019 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam về đại hội Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành vào sáng ngày 20/5/2020 với sự tham dự của 16/16 đảng viên trong Chi bộ.

          Đại hội đã nghe và thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo do Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị; tiến hành bầu Cấp ủy Chi bộ và đại biểu dự Đại hội đại biều Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt nhận nhiệm vụ

 

           Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội; giao Cấp ủy Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025 căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, xây dựng các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực hiện trong thực tiễn./.