• Điện thoại: (+84-277) 3894777
  • Fax: (+84-277) 3891189
  • Hotline:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thứ Hai, 09/12/2019, 15:54 GMT+7

Thông báo

Về việc Tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp, năm 2019.