• Điện thoại: 0277.6279789
  • Fax: 0277.6561379
  • Hotline: 0913879145 - 0277.6561378

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thứ Hai, 09/12/2019, 15:54 GMT+7

Thông báo

Về việc Tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp, năm 2019.