• Điện thoại: (+84-277) 3894777
  • Fax: (+84-277) 3891189
  • Hotline:

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển

Thứ Ba, 19/06/2018, 13:42 GMT+7

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển