• Điện thoại: 0277.6279789
  • Fax: 0277.6561379
  • Hotline: 0913879145 - 0277.6561378

Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thủ tục bắt giữ tàu biển

Thứ Ba, 19/06/2018, 13:25 GMT+7

Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thủ tục bắt giữ tàu biển